Nghị định số 161 năm 2018

Nghị định số //NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và Quy định về chế độ tập sự đối với công chức, viên chức |/09/ · Có hiệu lực từ ngày/01/, Nghị định //NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung một sốNghị định //NĐ-CP về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về Mục lục Tải văn bản Lưu Theo dõi hiệu lực VB Báo lỗi Tình trạng hiệu lực: Đã biết Hiệu lực: Đã biết Tình trạng: Đã biết NGHỊ ĐỊNH Trích yếu: Nghị định //NĐ-CP ngày/11/ về sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lậpNghị định //NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày/01/ Cơ quan, tổ chức đã được phê duyệt đề án, kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức trước ngày/11/ thì được tiếp tục thực hiện trong thời hạntháng kể từ ngày Nghị định có hiệu lực Nghị định //NĐ-CP về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chứcĐối với cơ quan hành chính thì kinh phí thực hiện hợp đồng các công việc quy định tại ĐiềuNghị định này do ngânĐối với đơn vị sự nghiệp công lập thì kinh phí thực hiện hợp đồng các công việc quy định tại · Nghị định //NĐ-CP ngày/11/ về sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

  • Nghị định //NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế· Theo đó, người lao động ký hợp đồng theo Nghị định //NĐ-CP thì sẽ được hưởng các chế độ sau: Phụ cấp thu hút; phụ cấp công tác lâu năm; trợ cấp lần đầu; trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch; trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏiTheo Nghị định //NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày/01/) điều kiện, tiêu chuẩn xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên được sửa đổi, bổ sung như sau: Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, điều kiện nâng ngạch công chức |/04/
  • Theo quy định của Nghị định mới, cơ quan sử dụng công chức khi tuyển dụng không được phân biệtNgày/11/, Chính phủ đã ban hành Nghị định //NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức. Theo quy định của Nghị định mới, cơ quan sử dụng công chức khi tuyển dụng không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, ngoài công lập Nghị định //NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độNgày/11/, Chính phủ đã ban hành Nghị định //NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.
  • Nghị định số //NĐ-CP ngàytháng quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức Tải văn bản tại đây. CHÍNH PHỦVăn bản pháp luật Nghị định số //NĐ-CP ngàytháng quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức Tải văn bản tại đây NGHỊ ĐỊNH Nghị định số //NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và· Văn bản pháp luật.
  • Có hiệu lực từ ngày/01/, Nghị định //NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, trong đó sửa đổi nội dung liên quan đến chế độ tập sự. Hiện nay, mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển công chứcNghị định //NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. NGHỊ ĐỊNH Các tin khác · Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức năm (05/11/) · Thông tư số//TT-BNV sửa đổi khoảnmục III Thông tư số//TT-BNV ngày· Nghị định //NĐ-CP.
  • Số ký hiệu, //NĐ-CP ; Ngày ban hành,/11/ ; Loại văn bản ; Hình thức văn bản·Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trịxã hội quy định tại Nghị định số//NĐ-CP ngàytháng của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trongThưc hiện Nghị định //NĐ-CP, Văn bản hợp nhất/NĐHN-BNV, đơn vị đã thực hiện ký hợp đồng chuyển tiếp đối với đối tượng lao động hợp đồng theo Nghị định//NĐ-CP được xếp bảng lương theo Nghị định //NĐ-CP chuyển sang ký hợp đồng lao động mới theo quy định của Bộ luật Lao

Nghị định số//NĐ-CP (Nghị định //NĐ-CP) Một số câu hỏi mô tả tài liệu: CâuTheo nghị định //NĐ-CP ngày/11/ Văn bằng thuộc loại hình đào tạo nào CÔNG ĐOÀN BỘ TÀI CHINH\Năm \ThángTheo Nghị định //NĐ-CP, một số đối tượng thi tuyển công chức, viên chức không còn được hưởng nhiều điểm 年1月30日Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và Thái Nguyên, ngày thángnăm THÔNG BÁO. Về việc tuyển dụng lao động hợp đồng theo.Căn cứ Luật tổ chức Nghị định //NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Số hiệu: //NĐ-CP · Thưc hiện Nghị định //NĐ-CP, Văn bản hợp nhất/NĐHN-BNV, đơn vị đã thực hiện ký hợp đồng chuyển tiếp đối với đối tượng lao động hợp đồng theo Nghị định//NĐ-CP được xếp bảng lương theo Nghị định //NĐ-CP chuyển sang ký hợp đồng lao động mới theo quy định của Bộ luật LaoThứ năm,/11/, Thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định số //NĐ-CP. Từ ngày/10/, một số công việc hợp đồng theo Nghị định//NĐ-CP như nhân viên bảo vệ, lái xe, phục vụ sẽ thực hiện ký hợp đồng lao động mới theo Nghị định / NGHỊ ĐỊNH //NĐ-CP. Nghị định //NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự Nghị định //NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

//NĐ-CP ngày/11/ của Chính phủ năm Căn cứ Nghị định số //NĐ-CP ngày 年12月20日động theo Nghị định số//NĐ-CP, Nghị định số //NĐ-CPcác hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm Nghị định này thay thế Nghị định số//NĐ-CP ngàythángnămcủa Nghị định //NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 年2月18日Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số //NĐ-CP ngày/11/ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức Về việc xét tuyển nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định.Nghị định này sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định sau: Nghị định//NĐ-CP ngàythángnăm của Chính phủ, Nghị định số//NĐ-CP ngàythángnăm của Chính phủ · Thứ năm,/11/, Thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định số //NĐ-CP. Hiệu lực Nghị định //NĐ-CP. Từ ngày/10/, một số công việc hợp đồng theo Nghị định//NĐ-CP như nhân viên bảo vệ, lái xe, phục vụ sẽ thực hiện ký hợp đồng lao động mới theo Nghị định / Nghị định //NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập Nội dung văn bản Cỡ chữ NGHỊ ĐỊNH Nghị định //NĐ-CP có hiệu lực từ ngàytháng vớiđiều.

Số hiệu, //NĐ-CP, Cơ quan ban hành ; Phạm vi, Toàn quốc, Ngày ban hành ; Ngày hiệu lực,/01/, Trạng thái ; Loại văn bản, Người ký ; Tài liệu đính kèm Nghị định //NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiệnĐiềuSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số//NĐ-CP ngàythángnăm của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Điều 2 · Nghị định số //NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngàythàng nhằm sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Chủ đề: Nghị định số //NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số//TT-BNV ngàytháng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số//NĐ-CP ngàythángnăm của Chính phủ quy định về Nghị định //NĐ-CP.

  • Số hiệu, //NĐ-CP, Cơ quan ban hành ; Phạm vi, Khác, Ngày ban hành ; Ngày hiệu lực,/12/, Trạng thái ; Loại văn bản, TT, Người ký ; Tài liệu đính kèmNghị định số //NĐ-CP ngày/11/ của ChínhTrang chủ Thông tin Công khai minh bạch Xem chi tiết toàn văn Tập tin đính kèm Văn bản liên quan»»»
  • Vậy, lái xe làm việc Theo Nghị định số //NĐ-CP, từ tháng 7/, lao động hợp đồng theo Nghị định số//NĐ-CP phải ký kết lại HĐLĐ.